เปิดข้อมูล วัคซีนโควิด-19 กับ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในคนไทย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดข้อมูล วัคซีนโควิด-19 กับ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในคนไทย

เปิดข้อมูล วัคซีนโควิด-19 กับ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในคนไทย

แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิด-19 กับ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในคนไทย เนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระร่างกาย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 กับ ลิ่มเลือด

ภาวะหลอดเลือดดำหรือลิ่มเลือดอุดตันธรรมดาที่พบรายงานในต่างประเทศ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในประชากรไทย เนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระร่างกายทำให้มีอัตราการพบน้อยกว่าคนผิวขาว

หลังจากติดโรคโควิด-19 มีโอกาสเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันสูง ถึง 1 ใน 10 และมักเป็นหลอดเลือดอุดตันที่รุนแรง

วัคชีนทุกประเภทไม่เพิ่มโอกาสเกิดหลอดเลือดอุดตันทั่วไป ทั้งหลอดเลือดสมองอุดตัน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน และลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอด

ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัวเคยเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดดำอุดตันมาก่อนสามารถฉีดวัคซีนได้

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับหลอดเลือดดำอุดตัน โดยเฉพาะที่สมองที่มีรายงานหลังฉีดวัคซีนของแอสต้าเซนเนก้า หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้น มีโอกาสเกิดต่ำมาก ซึ่งยังไม่พบในประเทศไทย สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ด้วยยาที่มีอยู่ในประเทศไทย

ที่มา :

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564


เปิดข้อมูล วัคซีนโควิด-19 กับ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในคนไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง