นนทบุรีแจ้งด่วน!ใครไป ‘ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท’ เมืองปทุมฯเสี่ยงโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นนทบุรีแจ้งด่วน!ใครไป ‘ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท’ เมืองปทุมฯเสี่ยงโควิด

นนทบุรีแจ้งด่วน!ใครไป ‘ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท’ เมืองปทุมฯเสี่ยงโควิด

นนทบุรีโพสต์แจ้งข้อความด่วน ปชช.ที่ไป ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ปทุมธานี เสี่ยงโควิดแนะกักตัว-ตรวจหาเชื้อ

วันนี้ ( 26 .. 64 )สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ 9 - 23 .. 64 ปฏิบัติตัวดังนี้

1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (รพ./ รพ.สต./ ศูนย์บริการสาธารณสุข/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ถึงวันเวลาที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว หรือ ทาง QR CODE

2. ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดย

ประเมินตัวเอง ว่าเข้าไปในสถานที่เสี่ยงนานเกิน 15 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดแบบใกล้ชิดหรือไม่ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทำ ดังนี้

(1) ควรกักตัวเองเพื่อรอให้ครบ 5 วันแล้วค่อยไปตรวจหาเชื้อโควิด ยกเว้นระหว่างกักตัวมีอาการเจ็บป่วย ให้ไปตรวจคัดกรอง

(2) หากผลตรวจเป็นลบ ควรกักตัวเองต่ออีกจนครบ 14 วัน แล้วตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยัน

"ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

นนทบุรีแจ้งด่วน!ใครไป ‘ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท’ เมืองปทุมฯเสี่ยงโควิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง