TNN online เฝ้าระวัง! ‘นนทบุรี-สมุทรปราการ-กทม.’ เจ้าพระยาหนุนสูง เสี่ยงน้ำท่วมล้นตลิ่ง

TNN ONLINE

Earth

เฝ้าระวัง! ‘นนทบุรี-สมุทรปราการ-กทม.’ เจ้าพระยาหนุนสูง เสี่ยงน้ำท่วมล้นตลิ่ง

เฝ้าระวัง!  ‘นนทบุรี-สมุทรปราการ-กทม.’ เจ้าพระยาหนุนสูง เสี่ยงน้ำท่วมล้นตลิ่ง

กอนช. เฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก-ทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ในนนทบุรี สมุทรปราการ และ กทม. หลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่

วันนี้ ( 9 ส.ค. 65 )กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ออกประกาศเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสักและน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 25 หลังจากวิเคราะห์จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงวันที่ 7 - 9 สิงหาคม พบพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงแม่น้ำป่าสักเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ สถานี S.3 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คาดการณ์ว่า ระดับน้ำจะลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งวันที่ 12 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลหลากมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ด้วยการควบคุมการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 700-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับ การคาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงพบแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงวันที่ 10 -16 สิงหาคม เวลาประมาณ 18.00 -21.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง คาดระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.80 -2.10 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำป่าสัก และผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

เฝ้าระวัง!  ‘นนทบุรี-สมุทรปราการ-กทม.’ เจ้าพระยาหนุนสูง เสี่ยงน้ำท่วมล้นตลิ่ง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว ควบคู่กับปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์


ข้อมูลจาก  : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) 

ภาพจาก  :  กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ