TNN online แจ้งด่วน!เขตหลักสี่เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด สกัดคลัสเตอร์แคมป์คนงาน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

แจ้งด่วน!เขตหลักสี่เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด สกัดคลัสเตอร์แคมป์คนงาน

แจ้งด่วน!เขตหลักสี่เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด สกัดคลัสเตอร์แคมป์คนงาน

สำนักงานเขตหลักสี่ประกาศฉีดวัคซีนเร่งด่วน 7 ชุมชน สกัดคลัสเตอร์แคมป์คนงานป้องกันเชื้อระบาดวงกว้าง

วันนี้ ( 22 พ.ค. 64 )สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กรณีแคมป์คนงาน (ที่พัก) ซอยยายผล เขตหลักสี่ สำนักงานเขตหลักสี่จะดำเนินการฉีดวัคซีนเร่งด่วน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเสริม ควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างให้แก่ 7 ชุมชนรอบแคมป์คนงาน ดังนี้

1.ชุมชนอยู่แล้วรวย 

2.ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ

3.ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางทุ่งสองห้อง

4.ชุมชนกองบัญชาการศึกษา

5.ชุมชนมิตรประชาพัฒนา

6.ชุมชนเปรมสุขสันต์ 

7.ชุมชนคนรักถิ่น 

เงื่อนไขผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน 

1.มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

3.กรณีรอผลคัดกรองโควิด-19 ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาและปากกาส่วนตัว มาลงทะเบียนในวันฉีดวัคซีน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้คัดกรองเชิงรุก (SWAB) ให้ไปตรวจคัดกรองได้ที่ 

1.ไซต์งานก่อสร้าง ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ในวันที่ 21 ..64 หรือ 

2.ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ภายในวันที่ 23 ..64

**ฉีดวัคซีนวันที่ 25-29 ..64 ณโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)**

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน รวมถึงสำรวจผู้พักอาศัยห้องเช่าใน 7 ชุมชนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่แจกคูปองเพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

แจ้งด่วน!เขตหลักสี่เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด สกัดคลัสเตอร์แคมป์คนงาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง