เราชนะ เงินเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหน เช็กได้ที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เราชนะ เงินเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหน เช็กได้ที่นี่!

เราชนะ เงินเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหน เช็กได้ที่นี่!

เช็กเลย เราชนะ เงินเข้าผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1,000 บาทแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไร ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรประชาชน โอนเข้าวันนี้

วันนี้( 21 พ.ค.64) โครงการเราชนะ ที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยกระทรวงการคลังได้โอนเงินเข้าบัญชีแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.) จำนวน 1000 บาท และงวดที่ 2 จะโอนวันที่ 27 พ.ค.64

ซึ่งประชาชนที่ไ้ดรับสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ อาทิ ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์โครงการ เราชนะ ร้านค้าคนละครึ่ง หรือร้านค้า ม.33 เรารักกัน เป็นต้น โดยสารมารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ส่วนกลุ่มผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ บัตรประชาชน จะได้รับวงเงินในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.64) และงวดที่ 2 ในวันที่ 28 พ.ค.64 ซึ่งผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะทั้งหมด จะสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

เราชนะ เงินเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหน เช็กได้ที่นี่!


ที่มา: Facebook รัชดา ธนาดิเรก -รองโฆษกรัฐบาล


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,965 ล้านบาท 2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 116,315 ล้านบาท และ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,707 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,987 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์เดิม จำนวน 7,000 บาท แล้ว จำนวน 25.6 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ จึงได้ทำการระงับสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 รายเพิ่มเติม จากที่ได้มีการระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ราย เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายมีความผิดปกติ หรือเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ เราชนะ เช่น การรับแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด เป็นต้น กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว และขอเรียนว่า กระทรวงการคลังจะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ

จากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 7 ราย ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลัง จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะต่อไป
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง