TNN online จับจริง! ทุจริตโครงการรัฐ ดำเนินคดีอาญาแล้ว 639 คดี

TNN ONLINE

สังคม

จับจริง! ทุจริตโครงการรัฐ ดำเนินคดีอาญาแล้ว 639 คดี

จับจริง! ทุจริตโครงการรัฐ ดำเนินคดีอาญาแล้ว 639 คดี

รัฐบาลเอาผิดคนทุจริตโครงการรัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ” ดำเนินคดีอาญา 639 คดี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ว่า ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินคดีอาญาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 - 1 เมษายน 2565 มีการดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น 639 คดี แบ่งเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 529 คดี โครงการคนละครึ่ง 106 คดี และโครงการเราชนะ 4 คดี 


ส่วนใหญ่เป็นข้อหาฐานความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกง รวมกันฉ้อโกง ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงโดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดี มีคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 541 คดี สอบสวนเสร็จส่งพนักงานอัยการแล้ว 55 คดี และอื่นๆ 43 คดี เช่น ชดใช้ค่าเสียหายก่อนร้องทุกข์ และถอนคำร้องทุกข์
ภาพ TNNONLINE  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง