ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

โควิดกทม.ลุกลามไม่หยุดพบนายตรวจและกระเป๋ารถเมล์ติดเชื้อโควิด จำนวน 3 ราย สอบไทม์ไลน์ทำงานกะเช้า

วันนี้ ( 8 .. 64 )องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกประกาศณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยพบว่ามีพนักงานในสังกัดติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม เป็น พนักงานนายตรวจ เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 4


พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 4 เพศหญิง (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะสว่าง) เขตการเดินรถที่ 4


พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 62 เพศชาย (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า) เขตการเดินรถที่ 4


สำหรับไทม์ไลน์มีรายละเอียดดังตามเอกสารต่อไปนี้

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ขสมก.พบอีกนายตรวจ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด 3 ราย

ข่าวแนะนำ