โควิดอยุธยายังเพิ่มสูง-ผวา 11 ร้านตลาดกุ้งไม่ผ่านประเมินปิดต่ออีก 7 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โควิดอยุธยายังเพิ่มสูง-ผวา 11 ร้านตลาดกุ้งไม่ผ่านประเมินปิดต่ออีก 7 วัน

โควิดอยุธยายังเพิ่มสูง-ผวา 11 ร้านตลาดกุ้งไม่ผ่านประเมินปิดต่ออีก 7 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประชุมพิจารณาตลาดกลางเพื่อเกษตรกร(ตลาดกุ้ง) มีมติให้ปิดต่ออีก 7 วัน สถานการณ์แพร่ระบาดวันนี้พบเพิ่มอีก 9 ราย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้ว่า, ปลัดจังหวัด ,ผอ.รมน.จว ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายอำเภอ, คณะกรรมการฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,สาธารณสุขอำเภอ, ตัวแทนภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงความก้าวหน้าการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตรกร ( ตลาดกุ้ง อยุธยา ) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการตรวจประเมิน ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัด และ อบจ. เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 ในมาตรการ 12 ข้อ ของร้านอาหาร จำนวน 12 ร้าน พบว่า ผ่านการประเมิน 1 ร้าน และไม่ผ่านการประเมิน 11 ร้าน ประเด็นที่ไม่ผ่าน ได้แก่ การควบคุมจำนวนลูกค้า การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน จึงมีมติให้ปิดตลาดต่อไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564 และจะมีการตรวจสอบประเมินพิจารณาอีกครั้ง


ขณะที่ วันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด 19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานข้อมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00 น.พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 426 หายแล้ว 108 ราย รักษาอยู่ 256 ราย รวมผู้เสียชีวิต ละรอก เมษายน 2564 จำนวน 2 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง