ออสเตรเลียพร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท ช่วยไทยกระจายวัคซีนต้านโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ออสเตรเลียพร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท ช่วยไทยกระจายวัคซีนต้านโควิด

ออสเตรเลียพร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท ช่วยไทยกระจายวัคซีนต้านโควิด

ออสเตรเลีย พร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท สนับสนุนไทยกระจายวัคซีน เพื่อความมั่นคงทางสาธารณะสุขระดับภูมิภาค

วันนี้ ( 2 พ.ค. 64 )เพจสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เผยแพร่ข้อความว่า ออสเตรเลีย มีความยินดีที่จะมอบเงินทุนจำนวน 2,800,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 68 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเข้าถึงวัคซีน และความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับภูมิภาค โดยเงินทุนจำนวนนี้ จะจัดสรรไปสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค จากองค์การอาหารและยาของออสเตรเลีย และศูนย์วิจัยด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และการเฝ้าระวังโรคแห่งชาติของออสเตรเลีย


อีกทั้ง เงินทุนนี้ จะนำไปช่วยสนับสนุนองค์การอนามัยโลก ในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในไทย และช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างการยอมรับวัคซีนโควิด-19

ออสเตรเลียพร้อมมอบเงิน 68 ล้านบาท ช่วยไทยกระจายวัคซีนต้านโควิด

นอกจากนี้ ไทยยังจะได้รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่ออสเตรเลียมีต่อภูมิภาค เช่น ผ่านเงินทุนจำนวน 21 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 509 ล้านบาท ที่ออสเตรเลียมอบเพื่อช่วยสร้างศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงคำมั่น ที่จะมอบเงินทุนอีกกว่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 2,426 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง และกระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนด้านวัคซีนของประเทศในกลุ่มควอด (Quad) ทั้งออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง