นพ.ยง ถอดรหัสพันธุกรรม ฟันธงโควิดทองหล่อ เป็นสายพันธุ์เดียวกับกัมพูชา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นพ.ยง ถอดรหัสพันธุกรรม ฟันธงโควิดทองหล่อ เป็นสายพันธุ์เดียวกับกัมพูชา

นพ.ยง ถอดรหัสพันธุกรรม ฟันธงโควิดทองหล่อ เป็นสายพันธุ์เดียวกับกัมพูชา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เปรียบเทียบผลการตรวจถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิดคลัสเตอร์ทองหล่อ ยืนยันสายพันธุ์โควิดจากประเทศไทยที่สถานบันเทิง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชา

วันนี้ (10 เม.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" อธิบายเกี่ยวกับ โควิด-19 สายพันธุ์ อังกฤษ ที่พบในไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา โดยระบุว่า

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ โควิด 19 ที่พบในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในกัมพูชา

ความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของ spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิง มีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100% ดังแสดงในรูป เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆ และที่ศูนย์ฯ ของเราเคยตรวจสอบไว้ จะเห็นว่ารหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกัน 100%

นพ.ยง ถอดรหัสพันธุกรรม ฟันธงโควิดสถานบันเทิงไทย เป็นสายพันธุ์เดียวกับกัมพูชา

ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย กับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา มีความเหมือนกัน

ไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง 6 สัปดาห์ จึงมาตรวจพบในประเทศไทย

จึงเป็นการยืนยันได้ว่า สายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอน
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง