บขส.เปิดให้คืนตั๋วก่อนออกรถ 3 ชั่วโมง-ได้เงินเต็มจำนวน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

บขส.เปิดให้คืนตั๋วก่อนออกรถ 3 ชั่วโมง-ได้เงินเต็มจำนวน

บขส.เปิดให้คืนตั๋วก่อนออกรถ 3 ชั่วโมง-ได้เงินเต็มจำนวน

บขส.เปิดให้ประชาชนคืนตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม

วันนี้ ( 8 เม.. 64 )นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยว่าผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะงดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 สามารถคืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่มีการหักค่าธรรมเนียม โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการเราชนะและโครงการ33เรารักกันไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง


ทั้งนี้ยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าในวันที่ 10 เมษายน 2564 มากที่สุด คิดเป็น 91.46 % ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ , กรุงเทพ-สกลนคร , และ กรุงเทพ-หาดใหญ่


สำหรับส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารขอคืนตั๋วโดยสาร จำนวน 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ จำนวน 214 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 394 คน และภาคใต้ จำนวน 130 คน


ทั้งนี้ได้มีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดนั้น ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทาง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง