ผวาเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด! เปิดรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผวาเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด! เปิดรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัว

ผวาเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด! เปิดรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัว

ผวาเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด! เปิดรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัว เช็กเลยมีพื้นที่ใดบ้าง

วันนี้ (8เม.ย.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์สั่งงดกิจกรรมงานสงกรานต์บุรีรัมย์เฟสติวัล 2021 สาดแสง สาดสี สาดของดีบุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ซึ่งเพิ่งเปิดงานไปเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบุรีรัมย์มี รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ระลอกใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ทำงานในสถานบันเทิง ในกรุงเทพ


ขณะที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว โดยผู้ขอตรวจจะต้องชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกักตัว


เช่นเดียวกับ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ให้รายงานตัวและกักตัวเองที่บ้าน หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19


ขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ได้มีมาตรการและการรับมือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้โดยสารที่เข้ามายังจังหวัดขอนแก่นต้องตรวจวัดอุณหภูมิ และนำบัตรประชาชนมาสแกนยืนยันตัวตนที่จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า


จังหวัดบึงกาฬออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรค จึงกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด กักตัวเองในบ้านไม่น้อยกว่า 10 วัน หากมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้ง ๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที


ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้อความสำคัญคือ ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน / ส่วนผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท งดรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสีแดง ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564 พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวเพชรบูรณ์งดเดินทางเข้า และออกจากจังหวัด เว้นมีเหตุจำเป็น


ขณะที่ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกมาชี้แจงว่า จังหวัดยังไม่ประกาศกักตัว 14 วัน ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ข้อความที่เผยแพร่ลงในโซเชียลนั้น เป็นเพียงข้อหารือของคณะกรรมการฯ ที่มีแนวทางเห็นชอบร่วมกัน ยังไม่ใช่ข้อสรุป ทั้งนี้ จะนำแนวทางดังกล่าวเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าภายในวันนี้จะได้ข้อสรุป


นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัด ที่แจ้งให้ประชาชนรับทราบว่า การกลับบ้านในช่วงวันหยุดสงกรานต์ของผู้ที่ไปทำงานในจังหวัดพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด จะมีมาตรการกักตัว หรือ ไม่กักตัว 14 วัน ต้องรอการประกาศมาตรการควบคุมอย่างเป็นทางการจากจังหวัดอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง