นครปฐมวุ่นอีก! พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดด้วย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นครปฐมวุ่นอีก! พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดด้วย

นครปฐมวุ่นอีก! พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดด้วย

นครปฐมวุ่นอีก! พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดด้วย

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานถึงสถานการณ์โควิด-19 ของจ.นครปฐม ระลอกใหม่ชวันที่ 16 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น.


สถานการณ์ โควิด19 จังหวัดนครปฐม

ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 12 ราย

รวมยอดผู้ป่วยสะสม 145 ราย

เป็น คนไทย 141 ราย ต่างชาติ 4 ราย

พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 27 ราย

โดยผู้ป่วยรายที่ 22 ยังมีอาการปอดติดเชื้อ ได้รับการเจาะคอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้ป่วยรายที่ 80 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากมีภาวะปอดติดเชื้อ

รักษาหาย 118 ราย


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 134 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 124

เพศหญิง อายุ 23 ปี

ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 135 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 124

เพศหญิง อายุ 25 ปี

ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 136 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 124

เพศหญิง อายุ 26 ปี (คนต่างชาติ)

ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 137 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศหญิง อายุ 29 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 138 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศชาย อายุ 28 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 139 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศชาย อายุ 39 ปี

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 140 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศชาย อายุ 20 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 141 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศหญิง อายุ 54 ปี

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 142 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศหญิง อายุ 31 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 143 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศชาย อายุ 62 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 144 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศหญิง อายุ 68 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


ผู้ป่วยระลอกใหม่รายที่ 145 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 127

เพศชาย อายุ 40 ปี

ต.บ่อพลับ อ.เมือง


Time line อยู่ระหว่างสอบสวนโรค*** จังหวัดนครปฐมยังคงทำการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อรวม 33,240 ราย ***นครปฐมวุ่นอีก! พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดด้วย


นครปฐมวุ่นอีก! พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 12 ราย มีเด็กนักเรียน 6 ขวบติดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง