ศบค.กทม.ยกเลิกจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุง ตั้งแต่ 4 โมงวันนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.กทม.ยกเลิกจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุง ตั้งแต่ 4 โมงวันนี้

ศบค.กทม.ยกเลิกจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุง ตั้งแต่ 4 โมงวันนี้

ศบค.กทม.สั่งยกเลิกจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ กำชับตรวจสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

วันนี้ (29 ม.ค.64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 15/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในภาพรวมสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและสามารถติดตามควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับที่น่าพอใจ กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรยกเลิกการตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันนี้ (29 ม.ค. 64) เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ขอให้สำนักงานเขต ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ เข้มข้นการตรวจแนะนำสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งในส่วนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมที่กำหนดให้ปิด และสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องต่อไป

รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตประสานผู้ประกอบการโรงแรมหรือที่พักในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้สถานที่ ตลอดจนขอให้ผู้ประกอบการโรงแรมหรือที่พักปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่เป็นกระแสข่าวในปัจจุบัน สำหรับสถานประกอบการใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้สำนักงานเขตประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับเทศกาลวันตรุษจีนประจำปีที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ ขอให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้แก่ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ และการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” (D M H T T) เช่น เวลาไปซื้อของไหว้ หรือเวลาไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้า เป็นต้น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง