TNN online อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ชนิดไบวาเลนท์ ทั้งโมเดอร์นา-ไฟเซอร์ ประจำปี 2566 เช็กเลยเปิดบริการที่ไหนบ้าง

วันนี้ ( 30 พ.ค. 66 ) แนวโน้มของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ใขณะนี้เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดยังคงมีความสำคัญ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต นอกจากนี้อีกทั้งพบการระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ในไทยเพิ่มขึ้น ประเภทของวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ จึงเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ ประเภท “ไบวาเลนท์” ซึ่งประชาชนสามารถขอเข้ารับบริการได้ยังจุดฉีดวัคซีนโควิดดังต่อไปนี้ 


จุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” (ไบวาเลนท์) ล่าสุด ปี 2566 


1.สถาบันบำราศนราดูร


สถาบันบำราศนราดูร ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น วัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่  (Gen2 หรือ ไบวาเลนท์) สำหรับบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยง 608 และประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และเข็มล่าสุดนานเกิน 4 เดือนขึ้นไป  โดยมารับบริการได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30-15.30 น. โดยให้นำหลักฐานบัตรประชาชน ติดต่อที่ตึก 9 ชั้น 1 ใกล้ทางออก ติดต่อสอบถามที่โทร. 02-590-3427


อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง

2.โรงพยาบาลราชวิถี 


เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ และ รับ Walk in พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 จากห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช  เป็น "อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ชนิดที่ฉีดเป็น วัคซีนเข็มกระตุ้น Moderna bivalent  ( ไบวาเลนท์ )และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป


อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง


3.โรงพยาบาลศิริราช


โรงพยาบาลศิริราช เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 โมเดอร์นา ชนิด ไบวาเลนท์  BA.4/.5 ณ หน่วยตรวจสุขภาพ หอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. (เฉพาะวัน-เวลาราชการเท่านั้น) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจำนวนวัคซีนจะหมด โดยรับ Walk in วันละไม่เกิน 70 คน


อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง


4.โรงพยาบาลคลองสามวา

  

โรงพยาบาลคลองสามวา เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นา (Bivalent) ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-14.00 น. วันละ 60 คน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป (จนกว่าวัคซีนจะหมด)

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง

5.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีนภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป LAAB และโมเดอร์นา รุ่นใหม่ (Bivalent) โดย Walk in ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-15.00 น. ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง


6.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ปิดบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา ไบวาเลนท์ เป็นเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป โดยสามารถสแกน QR CODE เพื่อจองล่วงหน้า


อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด “รุ่นใหม่” ( ไบวาเลนท์ ) ล่าสุด ปี 66 เปิดบริการที่ไหนบ้าง


ภาพจาก : TNN ONLINE 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง