TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 14 แบเซะ ครูศิลปะนอกโรงเรียน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 14 แบเซะ ครูศิลปะนอกโรงเรียน

(คลิป)  Save Our Seas ตอนที่ 14  แบเซะ ครูศิลปะนอกโรงเรียน

บุคคลต้นแบบสัปดาห์นี้ พาไปรู้จัก ปราชญ์อาวุโส ที่ได้ชื่อว่าเป็น คุณครูศิลปะนอกโรงเรียน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ที่มีความสามารถในการทำเรือกอและจิ๋ว และการทำโมเดลสัตว์น้ำเพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่น เพราะต้องการจะอนุรักษ์เอกลักษณ์ของบ้านเกิดไม่ให้สูญหายไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง