TNN online (คลิป) CPF จิตอาสา รวมพลังเติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) CPF จิตอาสา รวมพลังเติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

(คลิป) CPF จิตอาสา รวมพลังเติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “อาสามาทาสี” ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดดาวดึงษาราม และศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 พร้อมมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยและสิ่งของที่จำเป็น สนับสนุนความตั้งใจของ “ครูเชาวน์” ครูอาสาและทีมงาน ที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงวัย และผู้พิการในชุมชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง