TNN ร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัย “ผลหัวปลีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล"

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัย “ผลหัวปลีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล"

ร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัย “ผลหัวปลีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล

ขอเชิญเข้าร่วมเป็น “อาสาสมัคร” โครงการวิจัย “ผลของหัวปลี” ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกลุ่มภาวะก่อนเบาหวาน การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง

ขอเชิญเข้าร่วมเป็น “อาสาสมัคร” โครงการวิจัย “ผลของหัวปลี” ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกลุ่มภาวะก่อนเบาหวาน การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง


 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับ


- การตรวจประเมินภาวะโภชนาการและคำแนะนำด้านการรับประทานอาหารจากผู้เชี่ยวชาญตลอดโครงการ


- หรือได้รับประทานผลิตภัณฑ์หัวปลี เวลา 8 สัปดาห์


- การตรวจเลือด จำนวน 2 ครั้ง


- ค่าตอบแทน 500 บาท/ครั้ง (สัปดาห์ที่ 2 และ 10)


 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมวิจัย


- อายุ 18 ปี ขึ้นไป


- มีระดับน้ำตาลในเลือด (ช่วง 3 เดือน)100 – 125


• เมื่ออดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 100 – 125 mg/dl


• หรือ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสะสม อยู่ระหว่าง 5.7 – 6.4 %


- ไม่ได้รับประทานสมุนไพรใดๆ ก่อนการเข้าร่วมวิจัอย่างน้อย 1 เดือน


- สามารถเข้าร่วมการตรวจติดตามผล และเข้าร่วมการศึกษาได้จนครบ 10 สัปดาห์


แสกน QR code เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


หรือ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe5G634n1diCG.../viewform


  ร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัย “ผลหัวปลีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล สอบถามเพิ่มเติมที่ พญ.มรกต สุวรรณการ โทรศัพท์ 08 96926823


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง