TNN online (คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 4 ชมหิ่งห้อยทะเล ลอดป่าอเมซอน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 4 ชมหิ่งห้อยทะเล ลอดป่าอเมซอน

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 4 ชมหิ่งห้อยทะเล ลอดป่าอเมซอน

ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าชายเลนขึ้นขนาบข้างบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับป่าอเมซอน ในพื้นที่ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่ทำให้ชาวบ้าน ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์และทีมชุมชนสัมพันธ์ในเครือซีพี มีแนวคิดพัฒนาให้ชุมชนแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ภายใต้ชื่อ ชมหิ่งห้อยทะเล ลอดป่าอเมซอน ที่สร้างทั้งอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง