TNN (คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่1 “บรรจง นะแส” ผู้พิทักษ์ทะเลใต้

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่1 “บรรจง นะแส” ผู้พิทักษ์ทะเลใต้

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่1 “บรรจง นะแส” ผู้พิทักษ์ทะเลใต้

คุณบรรจง นะแส หลายคนคุ้นชื่อและคุ้นเคยการทำงานของเขา ในฐานะนักอนุรักษ์ผู้โด่งดังแห่งท้องทะเลใต้ และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน คุณบรรจง ได้ทุ่มเทแรงกายและใจทำหน้าที่อนุรักษ์ทะเลไทยมากว่า 40 ปี ติดตามเรื่องราวของเขาในฐานะ คนต้นแบบ ในสารคดี SOS Save Our Seas

ข่าวแนะนำ