6 ข้อเท็จจริง “โควิด-19” ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

TNN ONLINE

TNN Exclusive

6 ข้อเท็จจริง “โควิด-19” ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

6 ข้อเท็จจริง “โควิด-19” ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

เปิด 6 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “โควิด-19” บางประเด็นเราไม่เคยรู้มาก่อน อาการบางอย่างอาจไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่าติดโรค

เข้าสู่เดือนที่สอง ของการระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย นับจากกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 63 ที่เดินทางจาก อู่ฮั่น มีไข้สูงเกิน 38 องศาา และ 13 มกราคม 63 ประกาศอย่างเป็นทางการ พบผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยรายแรก


ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 18 ราย กลับบ้านแล้ว 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยอดป่วยสะสม 50 ราย ขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยยืนยันแล้วกว่า 90 ประเทศ และมีผู้ติดเชื้อ กว่า 98,783 ราย


การแพร่ระบาดที่ขยายไปวงกว้างทั่วโลกของโควิด-19 ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 25 คนที่องค์การอนามัยโลกส่งเข้าไปสืบสวนสถานการณ์ในจีน และ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. นำมาแปลและเผยแพร่สู่สาธารณะ พบประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้


1.ระบาดจากสัตว์มาสู่คน


ชัดเจนว่าไวรัสชนิดใหม่กลายพันธ์จากสัตว์มาสู่คน โดยมีพันธุกรรม 96% เหมือนกับโคโรนาไวรัสที่รู้จักแล้วที่อยู่ในค้างคาว และเหมือนโคโรนาไวรัสในตัวนิ่ม (pangolin) 86-92% ที่มาของไวรัสใหม่นี้คือ ส่งผ่านไวรัสที่กลายพันธุ์จากสัตว์มายังคน


2.ติดเชื้อจากละอองเสมหะ


การแพร่ระบาดพบว่าผู้ป่วยในจีน ส่วนใหญ่ 78-85% เกิดจากการติดต่อกันในครอบครัวจากละอองเสมหะ (droplet) ไม่ใช่จากการกระจายจากละอองลอย (aerosol)


3. ไข้สูงคืออาการที่พบมากที่สุด


อาการที่พบมากที่สุดของผู้ป่วยในจีน คือ อาการมีไข้ 88% ไอแห้งๆ 68% ไม่มีเรี่ยวแรง 38% ไอแบบมีเสมหะ 33% หายใจลำบาก 18% เจ็บคอ 14% ปวดหัว 14% ปวดกล้ามเนื้อ 14% หนาวสั่น 11% อาการที่พบน้อยลงมาหน่อยคือ คลื่นไส้และอาเจียน 5% คัดจมูก 5% และท้องเสีย 4%


4. น้ำมูกไหล ไม่ใช่สัญญาณโรค


5. อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 4%


6. ผู้หญิงมีโอกาสป่วยเป็นโควิด-19 เท่าๆ กับผู้ชาย โดยพบว่ามีหญิงชาวจีนเพียง 8% เท่านั้นที่ ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคนี้ ขณะที่ผู้ชายราว 4.7% เสียชีวิต


การระบาดในไทยยังอยู่ในระยะ 2 ที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศจากนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง ส่วนการระบาดในระยะ 3 จะเป็นช่วงที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะพบว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนในประเทศด้วยกัน ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ และพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อเป็นวงกว้าง


เช่นเดียวกับ เกาหลีใต้ ยังไม่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ และยังไม่มีแพทย์หรือผู้เชียญชาญในไทยยืนยันได้ว่าจะหยุดการระบาด ได้เมื่อไหร?..มีเพียงคำยืนยัน สั้นๆจากกระทรวงสาธารณสุขว่า จะคุมการระบาดไม่ให้เข้าระยะ3 โดยคุมการระบาดในระยะ 2 ให้นานที่สุด


เกาะติดข่าวที่นี่


website: www.TNNThailand.com

facebook : TNNThailand

twitter : @TNNThailand

Line : @TNNThailand

Youtube Official : TNNThailand