TNN online IBM ประกาศหน่วยใหม่ CLOPS เอาไว้วัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ยุคควอนตัม

TNN ONLINE

Tech

IBM ประกาศหน่วยใหม่ CLOPS เอาไว้วัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ยุคควอนตัม

IBM ประกาศหน่วยใหม่  CLOPS เอาไว้วัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ยุคควอนตัม

IBM ประกาศเปิดตัว CLOPS หน่วยวัดความเร็วใหม่ สำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม

IBM ประกาศเปิดตัว CLOPS หรือ Circuit Layer Operations Per Second หน่วยวัดความเร็วใหม่ สำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม โดยทาง IBM เผยว่าการวัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ควอนตัม สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 3 มิติ อันได้แก่

  • ขนาด : เพื่อบอกว่าสามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้มากเท่าใด หน่วยคือคิวบิต

  • คุณภาพ : ทำการวัดคุณภาพของวงจร ใช้หน่วยเป็น QV

  • ความเร็ว : ใช้วัดว่าวงจรควอนตัมสามารถทำงานได้แค่ไหนตามระยะเวลาที่กำหนด ใช้หน่วยเป็นจำนวนชั้นของวงจรต่อวินาที หรือก็คือ CLOPS นั่นเองการวัดค่าความเร็วของคอมพิวเตอร์ควอนตัม คล้ายกับการวัดค่า FLOPS หรือก็คือจำนวนการประมวลผลทศนิยมต่อวินาทีของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แต่จะเป็นการวัดจำนวนวงจรควอนตัมที่สามารถประมวลผลได้ต่อวินาทีแทน


แหล่งที่มา research.ibm.com