TNN online ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

TNN ONLINE

Tech

ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างประโยชน์มากมายให้กับมนุษย์แต่เมื่อมีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบที่เราควรศึกษาและระมัดระวัง

หากพูดถึงเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในทศวรรษหน้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง กล่าวกันว่านี่คือ เทคโนโลยีที่จะเป็นตัวชี้ขาดระหว่างประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมและประเทศผู้ตามในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะสร้างประโยชน์มากมายให้กับมนุษย์แต่เมื่อมีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบที่เราควรศึกษาและระมัดระวังเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดปัญหาตามมา

ข้อดีของปัญญาประดิษฐ์ (AI)


เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากกว่ากระประมวลผลของสมองมนุษย์ในกรณีที่ต้องใช้การคำนวณเฉพาะเรื่องบางอย่าง เช่น การแก้ไขโจทย์ปัญหา เกมด้านการคำนวณต่าง ๆ นอกจากนี้มันยังขจัดความผิดพลาดของมนุษย์ในกรณีที่ต้องทำงานซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานาน จากจุดเด่นข้างต้นที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานได้รวดเร็วสม่ำเสมอส่งผลให้มันทำงานในปริมาณมากและทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าลดลงตามไปด้วย ในขณะที่หากใช้มนุษย์อาจต้องเพิ่มจำนวนแรงงานและต้นทุนที่สูงตามมา

นอกจากนี้ในบางกรณี เช่น ระบบช่วยในการตัดสินใจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อาจมีความแม่นยำและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีมากกว่าสมองของมนุษย์ เช่น การเปรียบเทียบชุดตัวอย่างข้อมูลหลายล้านชุดภายในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งเกินขีดจำกัดของสมองมนุษย์

ข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์ (AI)


ปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นข้อถกเถียงและนักวิทยาศาสตร์หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนามันขึ้นมาโดยไร้การควบคุม แม้ว่าตัวอย่างผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์หากไม่สามารถควบคุมปัญญาประดิษฐ์ได้จะพบเห็นได้ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ไซไฟ แต่ในโลกความจริงข้อเสียของปัญญาดิษฐ์ (AI) ยังไม่ถูกพัฒนาถึงขั้นนั้น

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน เช่น พวกมันอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณได้จากการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเกิดความผิดพลาดปัญญาประดิษฐ์จะไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะหยุดหรือทำงานต่อไป หากไม่มีมนุษย์คอยควบคุมอาจเกิดความเสียหายต่อสายการผลิตได้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนยังใช้ต้นทุนในการวิจัยพัฒนาราคาแพงยังไม่รวมงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาระบบ นอกจากนี้ข้อเสียสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ คือ พวกมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในแบบที่มนุษย์ทำได้ รวมไปถึงประเด็นทางด้านจริยธรรม คุณธรรม การตัดสินใจด้วยเหตุผลในแบบกระบวนการตัดสินของมนุษย์ 

ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ที่มาของข้อมูล towardsdatascience.com
ที่มาของรูปภาพ Pixabay.com

ข่าวแนะนำ