TNN online สหรัฐอเมริกาเตรียมบล็อกบริษัทที่ช่วยกองทัพจีนพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์

TNN ONLINE

Tech

สหรัฐอเมริกาเตรียมบล็อกบริษัทที่ช่วยกองทัพจีนพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์

สหรัฐอเมริกาเตรียมบล็อกบริษัทที่ช่วยกองทัพจีนพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์

สหรัฐอเมริกาเตรียมบล็อกบริษัทที่ช่วยกองทัพจีนพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์เนื่องจากเกรงปัญหาในด้านความมั่นคง

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมแผนการที่จะบล๊อกบริษัทเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ของกองทัพจีน เนื่องจากเกรงปัญหาในด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงความลับทางการทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา ข้อบังคับดังกล่าวยังครอบคลุมหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกองทัพจีนพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์


ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอที่จะพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ Jiuzhang 2.0 ที่ประมวลผลได้ 60 คิวบิต (Qubit) แม้จะมีความเร็วในการประมวลผลเพียงครึ่งหนึ่งของควอนตัมคอมพิวเตอร์ Eagle ที่พัฒนาโดยบริษัท IBM ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ในประเทศจีน


ควอนตัมคอมพิวเตอร์มีการประมวลที่รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์รูปแบบเดิมที่ใช้การประมวลผลระบบเลขฐานสอง (Binary Digits หรือ Bits) ค่าตัวเลข 0 และ 1 โดยตัวเลขทั้งสองจะต้องมีค่าที่แตกต่างกันในขณะที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์การประมวลผลค่าตัวเลข 0 และ 1 ได้พร้อมกันหรือค่าตัวเลข 0 หรือ 1 ก็ได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลระหว่างกันทำให้ในทางทฤษฎีควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้เร็วมากจนสามารถเปลี่ยนการประมวลแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายหมื่นปีให้เหลือเพียงไม่กี่วินาที


ประเทศต่าง ๆ กำลังให้ความสนใจพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาล ปัจจุบันเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาในห้องทดลองขนาดใหญ่และต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกหลายสิบปีก่อนจะนำมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์กลายเป็นการแข่งขันระดับประเทศที่ช่วงชิงความเป็นผู้นำของโลกในการคิดข้นการเข้ารหัสที่มีความซับซ้อนด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจมีความสำคัญมากใกล้เคียงกับการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ในอดีต


ข้อมูลจาก engadget.com 

ภาพจาก pixabay.com

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง