TNN online เปิดคำขอขมาพระแม่คงคา-คำอธิษฐาน วันลอยกระทง ปี 2564

TNN ONLINE

สังคม

เปิดคำขอขมาพระแม่คงคา-คำอธิษฐาน วันลอยกระทง ปี 2564

เปิดคำขอขมาพระแม่คงคา-คำอธิษฐาน วันลอยกระทง ปี 2564

เปิดคำขอขมาพระแม่คงคาพร้อมคำอธิษฐานเนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 ต้องกล่าวอย่างไรบ้างถึงสมปราถนา

วันนี้ ( 12 พ.ย. 64 ) ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ นอกจากจะเป็นการเริ่มต้น ฤดูหนาวแล้ว ยังเป็นเดือนของ เทศกาลลอยกระทง ปี 2564 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน โดยเทศกาลนี้ผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนาน ประเพณีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา เทพผู้ดูแลสายน้ำที่บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื่นให้สรรพชีวิต อีกทั้งเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่เราชำระสิ่งสกปรกลงแม่น้ำลำคลองให้แปดเปื้อน 

นอกจากนี้การลอยกระทง หลายคนเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราห์ ลอยทุกข์ ลอยโศกไปกับกระทงให้ลอยสลายไปกับแม่น้ำดังนั้น คนส่วนใหญ่มักนิยมกล่าวคำอธิษฐานและคำขอขมาระหว่างลอยกระทง ซึ่งวันนี้ TNN ONLINE ได้รวบรวมบทขอขมาและ คำกล่าวอธิษฐานมาให้ดังนี้ 

คำขอขมาพระแม่คงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น่าน คือเจ้าพระยา ท่าจีน, ตาปี นครชัยศรี โขง, ชี, มูล, ละหาร ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งกว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา ลูกลูกทั้งหลาย เดินทางขายค้า สำเร็จกิจจา คมนาคม นำมากินใช้ ได้ดั่งอารมณ์ ยามร้อนประพรม ชุ่มชื่นกายใจ ชำระมลทิน โสโครกทั้งสิ้น สะอาดสดใส ผุดผ่องพราวตา แลเลิศวิไล แม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมม น้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจาน เททิ้งทับถม ไหลลงคงคา ธาราระทม สารพิษสะสม เน่าคลุ้งฟุ้งไป วันนี้วันเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่น เป็นศุภสมัย ลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้ พระแม่คงคา เทวาทรงฤทธิ์ ซึ่งสิงสถิต ทุกสายธารา ทั้งผีพรายน้ำ อย่าซ้ำโกรธา ลูกขอขมา อโหสิกรรม ทำกิจใดใด อุทกภัย อย่าได้เติมซ้ำ อย่าพบวิบัติ ข้องขัดระกำ อย่าให้ชอกช้ำ น้ำท่วมพสุธา อย่าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับ เพราะสายธารา อย่าให้ชีวิต ต้องปลิดชีวา พระแม่คงคา รับขมาลูก เทอญ

คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

(คำแปล) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า "สาธุ")

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง