วันครอบครัว 14 เมษายน ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญสถาบันครอบครัว

TNN ONLINE

สังคม

วันครอบครัว 14 เมษายน ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญสถาบันครอบครัว

วันครอบครัว 14 เมษายน ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญสถาบันครอบครัว

วันครอบครัว 14 เมษายน ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร

วันครอบครัว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นวันที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กันนั่นเอง


ทั้งนี้การกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” ก็เพื่อมุ่งหวังให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่ดั้งเดิม ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเมือง อีกทั้งยังถือเป็นวันดีที่ควรทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือครูบาอาจารย์ และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ


รวมไปถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความอบอุ่นให้แก่คนในครอบครัว ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งเราควรทำให้ลูกหลานได้เห็นเป็นแบบอย่าง ให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมที่ดี และส่งต่อสู่รุ่นถัดไป


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้อาจจะต้องงดเดินทางในช่วงนี้ แต่เพื่อสานประเพณีในยุคโควิด-19 กิจกรรมที่สามารถทำร่วมกัน เช่น สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน และทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า


สำหรับบ้านที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้งดเดินทาง ให้แสดงความเคารพ-รัก ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทำให้เราสามารถร่วมพบปะพูดคุยกันได้แทนการเดินทางไปรวมตัวกัน ลดความเสี่ยงการนำเชื้อไปติดญาติผู้ใหญ่ได้อีกด้วย


สำหรับครอบครัวใดที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันก็สามารถกราบไหว้ ขอพร ได้ เพียงแต่ขอให้สมาชิกในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือหลังสัมผัสอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ใส่ใจ social distancing ด้วยการรักษาระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆ หรือแม้แต่การพบปะกันในครอบครัวก็ตาม


การแสดงออกในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อาจจะต้องห่างกันด้วยระยะทาง แต่หากปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ จะทำให้ปลอดภัยจากโควิด-19 แน่นอนข่าวแนะนำ