TNN online วิกฤตโควิด! ขอเลื่อนวันออกสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.เป็น 2 พ.ค.63

TNN ONLINE

สังคม

วิกฤตโควิด! ขอเลื่อนวันออกสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.เป็น 2 พ.ค.63

วิกฤตโควิด! ขอเลื่อนวันออกสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.เป็น 2 พ.ค.63

สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย รวมตัวกันที่กระทรวงการคลัง เรียกร้องขอเลื่อนวันออกสลาก งวดวันที่1 เม.ย. ออกวันที่2 พ.ค.63 เนื่องจากผลกระทบจากโรคโควิด- 19
วันที่ 23 มีนาคม 2563 จากวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการค้าสลากซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำหนดเวลาจำหน่ายและจะหมดมูลค่าลงเมื่อถึงกำหนดเวลาคือวันออกสลากประกอบกับสลากเป็นสินค้าที่ขายขาดและทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เยียวยาผู้จำหน่ายสลากในขณะนี้


นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย กล่าวว่า ในทางกลับกันผู้จำหน่ายสลากจึงตกเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าวอันเป็นผลจากวิกฤตครั้งนี้ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลให้ผู้จำหน่ายไม่สามารถออกจำหน่ายได้ตามปกติส่งผลให้ผู้มีอาชีพค้าฉลากนับ 100,000 ชีวิตหลายแสนครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้อย่างไรก็ตามพวกเราพร้อมและยินดีในการปฏิบัติตามและเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆที่ออกมาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในขณะเดียวกันมีแนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยจึงขอวิงวอนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน


ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้มีอาชีพค้าสลากอย่างเร่งด่วน


1 ขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้จำหน่ายฉลากโดยมีมติเรื่องการออกสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน


2 ขอให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจองและคืนเงินค่าสลากจองของงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอคืนเงินจองต่อไป


3 ขอให้ผู้ที่จำหน่ายสลากจำหน่ายสลากด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้กับประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง