TNN online วันนี้วันอะไร วันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันแห่งหอยนางรม"

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันแห่งหอยนางรม"

วันนี้วันอะไร วันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ วันแห่งหอยนางรม

ทำความรู้จักกับสัตว์ที่ได้ชื่อว่า "เครื่องกรองแห่งท้องทะเล" ในวันแห่งหอยนางรม

มาร่วมเฉลิมฉลองให้กับสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า เครื่องกรองแห่งท้องทะเล เพราะวันนี้หรือวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันแห่งหอยนางรม

หอยนางรม หรือ Oyster ถือเป็นอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย โดยหอยนางรมนี้จัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยวิตามินเอ บี ซี และ ดี รวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆมากมาย

สำหรับการดำรงชีวิตของมันนั้น จะอยู่ได้โดยการดูดน้ำผ่านตัวเข้าไป ซึ่งในน้ำนั้นจะมีทั้งก๊าซสำหรับหายใจละอาหาร เช่น แพลงค์ตอนพืช และแพลงค์ตอนสัตว์ เป็นต้น

ส่วนประโยชน์ของหอยนางรมที่มีต่อระบบนิเวศน์นั้น นักวิทยาศาสตร์ ได้มีการวิจัยและเผยว่าหอยนางรมทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองแห่งท้องทะเล โดยการดำรงชีวิตที่พูดไปข้างต้นของมันนั้น จึงเป็นการกรองสารอินทรีย์ ที่อยู่ในทะเล และทำให้น้ำสะอาดขึ้นนั่นเอง


ที่มาข้อมูล : www.daysoftheyear.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง