TNN online ไขข้อสงสัย "วันไหว้ครู" 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหยุดหรือไม่?

TNN ONLINE

สังคม

ไขข้อสงสัย "วันไหว้ครู" 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหยุดหรือไม่?

ไขข้อสงสัย วันไหว้ครู 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหยุดหรือไม่?

ไขข้อสงสัย "วันไหว้ครู" 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหยุดทำการหรือไม่?


ไขข้อสงสัย "วันไหว้ครู" 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหยุดทำการหรือไม่? 


วันไหว้ครู 2566 ปีนี้ตรงกับวันไหน ตามธรรมเนียมปฎิบัติ มักจะจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน หลังจากเปิดภาคเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะกำหนดโดยปีนี้วันไหว้ครู ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

สำหรับการไหว้ครูในปัจจุบันตามโรงเรียนต่างๆ มักจะเลือกวันในช่วงสัปดาห์แรกๆ เพื่อจัดพิธีไหว้ครู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตามสะดวกของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่า วันไหว้ครู เป็นวันหยุดของโรงเรียนหรือไม่ 

ทั้งนี้ วันไหว้ครู ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดประจำปี 

วันไหว้ครู เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นวันที่ลูกศิษย์ นักเรียน นักศึกษา จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง