TNN online แจกฟรี! ภาพระบายสี "วันไหว้ครู 2566" แต่งเติมสีสัน ให้เป็นดั่งจินตนาการ

TNN ONLINE

สังคม

แจกฟรี! ภาพระบายสี "วันไหว้ครู 2566" แต่งเติมสีสัน ให้เป็นดั่งจินตนาการ

แจกฟรี! ภาพระบายสี วันไหว้ครู 2566 แต่งเติมสีสัน ให้เป็นดั่งจินตนาการ

วันไหว้ครู 2566 แจกฟรี "ภาพวาดระบายสี วันไหว้ครู" ให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงาน ดาวโหลดได้เลยที่นี่

วันไหว้ครู 2566 แจกฟรี "ภาพวาดระบายสี วันไหว้ครู" ให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงาน ดาวโหลดได้เลยที่นี่


วันครูแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย โดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู


การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ราชการเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ


วันไหว้ครู 2566 ปีนี้ตรงกับวันไหน ตามธรรมเนียมปฎิบัติ มักจะจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน หลังจากเปิดภาคเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะกำหนดโดยปีนี้วันไหว้ครู ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566


ทั้งนี้ เนื่องในวันไหว้ครู เพจต่างๆได้จัดทำและแบ่งปันภาพวาดระบายสี เผื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
ดอกไม้ไหว้ครู มีดอกอะไรบ้าง พร้อมความหมาย


- หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้


- ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม เช่นเดียวกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย “อบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก การสั่งสอนอบรมของครู 

บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฏระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน นักสึกษาเป็นดังเช่นข้าวตอก คือ “สุกและหอม” ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง


- ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ


- ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้แจกฟรี! ภาพระบายสี วันไหว้ครู 2566 แต่งเติมสีสัน ให้เป็นดั่งจินตนาการ

 

 


ภาพจาก ใบงานและสื่อครูอนุบาล / TNN Online / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง