TNN การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเข้ม! แหล่งน้ำดิบปราจีนฯปลอดภัยไร้ "ซีเซียม-137"

TNN

สังคม

การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเข้ม! แหล่งน้ำดิบปราจีนฯปลอดภัยไร้ "ซีเซียม-137"

การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเข้ม! แหล่งน้ำดิบปราจีนฯปลอดภัยไร้ ซีเซียม-137

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตรวจสอบเข้ม ยืนยันแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาในพื้นที่สาขาปราจีนบุรี และสาขากบินทร์บุรี ปลอดภัยไม่พบสารปนเปื้อน "ซีเซียม-137"

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตรวจสอบเข้ม ยืนยันแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาในพื้นที่สาขาปราจีนบุรี และสาขากบินทร์บุรี ปลอดภัยไม่พบสารปนเปื้อน "ซีเซียม-137" 


นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กรณีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเหตุวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 สูญหายจากสถานประกอบการทางรังสี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้แถลงข่าวว่าพบวัตถุดังกล่าวที่โรงหลอมเหล็ก พื้นที่ ต.หนองกี่ และ ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  


ทั้งนี้ กปภ. ไม่นิ่งนอนใจ ร่วมนำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมณูเพื่อสันติฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสารกัมมันตรังสี ซีเซียม 137 ที่คลองพระปรง บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านนางเลง อ.กบินทร์บุรี และแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณสถานีสูบน้ำดิบท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบสารกัมมันตรังสี ซีเซียม 137 เจือปนหรือตกค้างในแหล่งน้ำดิบของ กปภ. แต่อย่างใด 


ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปา กปภ.ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ รวมทั้งสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาที่ผลิตใน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจว่าน้ำประปามีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยและสามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ
ภาพจาก การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวแนะนำ