TNN online ข่าวดี "กรุงเทพมหานคร" ติดโผอันดับ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวดี "กรุงเทพมหานคร" ติดโผอันดับ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023

ข่าวดี กรุงเทพมหานคร ติดโผอันดับ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023

"กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย" คว้าอันดับ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023 เป็นที่ 2 ของอาเซียน จากการจัดอันดับของ Resonance Consultancy

"กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย" คว้าอันดับ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023 เป็นที่ 2 ของอาเซียน จากการจัดอันดับของ Resonance Consultancy

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ Resonance Consultancy จัดอันดับให้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้อันดับที่ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023 หรือ 100 Best Cities in the World 2023 และเป็นอันดับที่ 2 ของ อาเซียนซึ่งเปิดเผยข้อมูลโดยเว็บไซต์ ATLAS & BOOTS

จากการจัดอันดับในครั้งนี้ Resonance Consultancy ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของตลาด จุดแข็ง และจุดอ่อน ได้จัดอันดับ 100 Best Cities in the World 2023 โดยประเมินจาก 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1. สถานที่(Place) ประกอบไปด้วย สภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ใช้ชีวิตนอกบ้าน 

2. ผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบไปด้วย ความเชื่อมโยงของสนามบิน พิพิธภัณฑ์ อันดับของมหาวิทยาลัย และสถานที่จัดงาน/การประชุม 

3. ประชากร (People) ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน และการสำเร็จการศึกษา 

4. ความมั่งคั่ง (Prosperity) ประกอบไปด้วย การมีบริษัทชั้นนำของโลก GDP อัตราการจ้างงาน และความเท่าเทียมของรายได้ 

5. กิจกรรม (Programming) ประกอบไปด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการเที่ยวยามค่ำคืน ร้านอาหารที่มีคุณภาพ และสถานที่สำหรับการเลือกซื้อสินค้า 

6. การส่งเสริม (Promotion) ได้แก่ การค้นหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลการรีวิวบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ซึ่งประเมินจาก 6 หัวข้อข้างต้น ทำให้กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 30 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของ อาเซียน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการจัดอันดับ และรู้สึกยินดีที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับที่ 30 ของเมืองที่ดีที่สุดในโลก 2023 และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ซึ่งในการทำงานของรัฐบาลต้องการพัฒนาประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน 

เมื่อวิเคราะห์จากหัวข้อที่ Resonance Consultancy ใช้ประเมิน ล้วนเป็นส่วนของการทำงานที่รัฐบาลให้ความสำคัญ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ากรุงเทพฯ มีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนด้วย และเชื่อว่าอีกหลายๆ เมืองของประเทศไทยก็มีศักยภาพในการพัฒนาเช่นเดียวกัน รัฐบาลพร้อมทำงานเพื่อพัฒนาเมือง และประเทศไทยเพื่อคนไทยทุกคน
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง