TNN เช็กเงินประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 ไม่เข้าบัญชีเกิดจากสาเหตุนี้

TNN

สังคม

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 ไม่เข้าบัญชีเกิดจากสาเหตุนี้

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 ไม่เข้าบัญชีเกิดจากสาเหตุนี้

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 14 ปี 65/66 เริ่มวันที่ 18 ม.ค. โอนเงินไม่เข้าบัญชีเกิดจากสาเหตุนี้

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 14  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 มกราคม 2566

ขณะที่ผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 11 มกราคม 2566 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1-13 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 จำนวน 2.5 ล้านครัวเรือน

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะเงินประกันรายได้ข้าว

  1. 1.เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  
  2. 2.กรอกเลขที่บัตรประชาชน
  3. 3.ระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ส่วนในกรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ได้ติดตามแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้ว ทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง  หากเกษตรกรยังพบปัญหาขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ดังนี้

1.กรณีปัญหา ชื่อ-สกุล ไม่ตรง

 2.บัญชีปิด-บัญชีถูกอายัด

หากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่ เพื่อ ธ.ก.ส.จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง ได้พิจารณาราคาเกณฑ์การจ่ายประกันรายได้ข้าว งวดที่ 14 แล้ว โดยจะมีการโอนเงินให้แก่เกษตรกรในวันที่ 18 มกราคม นี้ 

ข้อมูลจาก : กระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก  :  AFP

ข่าวแนะนำ