TNN online ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท

ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.พิจิตร ดีเดย์คลิกออฟจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนางวดแรก 897 ล้านบาท ชาวนาเบิกถอนคึกคัก ขณะที่การจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกทั่วประเทศกว่า 1,200 สาขา ยอดรวมวงเงินกว่า 80,000 ล้านบาท

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกษาปณ์  เงินรวง  รองผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.(สำนักงานใหญ่)และนายนราพัฒน์  แก้วทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบเงินโครงการประกันรายได้ข้าวให้กับชาวนาในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร  ฤดูกาลผลิต 2564 / 2565 ซึ่งรัฐบาลได้โอนเงินค่าประกันรายได้งวดแรกให้กับกลุ่มชาวนา ภายใต้มาตรการคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางธนาคารได้นัดหมายช่วงเวลากับกลุ่มชาวนาเป็นรายตำบล  เพื่อลดความแออัด   


ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท


สำหรับเงินค่าประกันรายได้ หากเป็นข้าวหอมมะลิ  ประกันรายได้ที่ตันละ 15,000 บาท  แต่จะต้องไม่เกิน 14 ตันต่อครัวเรือน  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ประกันรายได้อยู่ที่ตันละ 14,000 บาท  ต้องไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน  และข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้อยู่ที่ตันละ 10,000 บาท  แต่จะต้องไม่เกิน 30 ตันต่อครัวเรือน  โดยงวดแรกชาวนาจะได้รับเงินส่วนต่าง หากเป็นข้าวหอมมะลิ จะได้อัตราส่วนต่างอยู่ที่ตันละ 4,135 บาท  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชาวนาจะได้อัตราส่วนต่างในราคาตันละ  3,592 บาทและข้าวเปลือกจ้าว ชาวนาจะได้อัตราส่วนต่างอยู่ที่ตันละ 1,934 บาท  


สำหรับธนาคาร ธ.ก.ส.ทั้ง 15 สาขาในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ  บรรยากาศเริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก  หลังจากทางธนาคารได้โอนเงินให้กับชาวนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวนกว่า  34,832 ราย  มูลค่าวงเงินกว่า 897 ล้านบาท  บรรยากาศที่ธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอเมืองพิจิตรเต็มไปด้วยความคึกคัก หลังจากที่รัฐบาลโอนเงินค่าประกันรายได้ในวันนี้เป็นวันแรก  จึงทำให้มีกลุ่มเกษตรชาวนาในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรและสาขาต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ   ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูกาลผลิตนาปี 2564 ก่อนวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาและอัตราความชื้นไม่เกิน 15 %    ไปขายกับโรงสีและท่าข้าวและนำเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และต่างนำสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.มาปรับสมุดเพื่อตรวจสอบยอดเงินโอนค่าประกันรายได้ที่บริเวณตู้ ATM ของธนาคารกันอย่างคึกคัก  


ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท

      

ด้านนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  โครงการประกันรายได้ เป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังร่วมกันจัดทำขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย    โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน ถึงจะได้สิทธิ  ซึ่งการจ่ายเงินประกันรายได้ในครั้งนี้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ รวมกว่า 30 งวด  เนื่องจากปีนี้ราคาขายผลผลิตจะมีราคาต่ำจากปัจจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงน้ำท่วมพื้นที่ทางเกษตร จึงทำให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวมามีความชื้นสูง แต่โครงการประกันรายได้ก็ถือว่าเป็นค่าครองชีพให้กับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรชาวนา  

    

นายกษาปณ์ เงินรวง  รองผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.(สำนักงานใหญ่) กล่าวว่า การจ่ายเงินประกันรายได้ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องถึงวันนี้  โดยการจ่ายเงินงวดแรกทั่วประเทศที่ ธนาคาร ธ.ก.ส.กว่า 1,200 สาขา ยอดรวมวงเงินกว่า 80,000 ล้านบาท  ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส่วนการหักเงินจากโครงการประกันรายได้มาชำระหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส.นั้น ทางธนาคารไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด  แต่ลูกหนี้ธนาคารส่วนใหญ่ก็มีความรับผิดชอบดี  เมื่อได้เงินมาก็นำไปชำระหนี้สิน นอกจากนี้ทางธนาคารก็นโยบายพักชำระหนี้อยู่  จึงยังไม่มีการหักหนี้สิ้นแต่อย่างใดภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พิจิตร 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง