TNN online วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 "ธนาคาร" ประกาศหยุดวันไหนบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 "ธนาคาร" ประกาศหยุดวันไหนบ้าง?

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 ธนาคาร ประกาศหยุดวันไหนบ้าง?

เปิด "วันหยุดธนาคาร" เดือนตุลาคม 2565 หยุดกี่วัน มีวันไหนบ้างเช็กเลยที่นี่ จะได้วางแผนการเงินถูก

วันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดสถาบันการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  มีกำหนดวันหยุด 3 วัน โดยมีวันหยุดเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษด้วย


วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม 2565

-13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

-14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ต.ค.)

-24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช


วันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม 2565

-วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

- วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 ธนาคาร ประกาศหยุดวันไหนบ้าง? ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 


ขณะที่วันหยุดตลอดปี 2565 มีดังนี้


วันหยุดเดือนตุลาคม 2565

- 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565

- 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

- 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ทั้งนี้ วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดมากถึง 13 วัน (เป็นการนับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) 


เดือนธันวาคม

-5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

-10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ

-12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

-30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)

-31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี


แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ