TNN กทม.ขยายเวลาเปิด-ปิด สวนสาธารณะ 3 แห่ง 04.30-22.00 น. เริ่ม 1 ส.ค.นี้

TNN

สังคม

กทม.ขยายเวลาเปิด-ปิด สวนสาธารณะ 3 แห่ง 04.30-22.00 น. เริ่ม 1 ส.ค.นี้

กทม.ขยายเวลาเปิด-ปิด สวนสาธารณะ 3 แห่ง 04.30-22.00 น. เริ่ม 1 ส.ค.นี้

"ชัชชาติ" เซ็นคำสั่ง กทม. เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด "สวนสาธารณะ" จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ ให้เปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565 เป็นต้นไป

"ชัชชาติ" เซ็นคำสั่ง กทม. เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด "สวนสาธารณะ" จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ ให้เปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565 เป็นต้นไป

วันนี้ (27 ก.ค.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ มีเนื้อหา ระบุว่า เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกทม.ว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ.2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.สวนลุมพินี

2.สวนจตุจักร

3.อุทยานเบญจสิริ 

ทั้งนี้ ให้เปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30 น.-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เหตุที่ต้องเริ่มจาก 3 สวนดังกล่าวก่อน เพราะบางแห่งยังไม่พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่  04.30 น. เนื่องจากในเรื่องความปลอดภัย และปริมาณความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องดูให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วย.

กทม.ขยายเวลาเปิด-ปิด สวนสาธารณะ 3 แห่ง 04.30-22.00 น. เริ่ม 1 ส.ค.นี้

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ