TNN online วันนี้วันอะไร วันแห่งคนรักสุนัข ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งคนรักสุนัข ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งคนรักสุนัข ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม

วันแห่งคนรักสุนัข ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญในญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งเพื่อให้เห็นความสำคัญของสุนัข สิ่งมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ที่สุดชนิดหนึ่ง

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 13 พฤษภาคมเป็น “วันแห่งคนรักสุนัข” ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของสุนัข สิ่งมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ที่สุดชนิดหนึ่ง


สุนัข หรือ หมา เป็นลูกหลานหมาป่าที่ปรับตัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มักชูหางขึ้นสูง สุนัขสืบสายพันธุ์จากสุนัขป่าโบราณที่สูญพันธ์แล้ว และญาติใกล้ชิดกับสุนัขที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่คือหมาป่าสมัยใหม่  หมาเป็นสัตว์สปีชีส์แรกที่ถูกปรับเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับคนเก็บของป่าล่าสัตว์เมื่อมากกว่า 15,000 ปีก่อน ซึ่งอยู่ก่อนหน้าการพัฒนาด้านเกษตรกรรม


สุนัขมีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นเวลายาวนาน ทำให้สุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนจำนวนมาก และสามารถเจริญเติบโตด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยแป้ง ซึ่งสำหรับวงศ์สุนัขอื่น ๆ ถือว่าไม่เพียงพอ ซึ่งในหลายสหัสวรรษถัดมา สุนัขเริ่มปรับพฤติกรรมให้เข้ากับพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะ 


สุนัขถูกคัดเลือกผสมพันธุ์มาเป็นเวลาพันปีจนมีพฤติกรรม การรับรู้ทางประสาทสัมผัส และลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย พันธุ์สุนัขมีรูปร่าง ขนาด และสีต่างกัน โดยมีบทบาทต่อมนุษย์หลายแบบ เช่น ล่าสัตว์, ไล่ต้อน, ลากสิ่งของ, ป้องกันสถานที่, ช่วยเหลือตำรวจและทหาร, เพื่อนมิตร, รักษา และช่วยเหลือคนพิการ อิทธิพลต่อสังคมมนุษย์เหล่านี้ทำให้มันได้รับฉายา "เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์"


วันนี้วันอะไร วันแห่งคนรักสุนัข ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม


ที่มาข้อมูล Wikipedia / www.marumura.com

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง