ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันเอกราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันเอกราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันเอกราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

วันนี้ (25 พ.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ อัลฮุชัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนกรุงอัมมาน

ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดน

หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกระดับที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวที่เกี่ยวข้อง