TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันสถาปนาสาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐของบูร์กินาฟาโซ

วันนี้( 11 ธ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งบูร์กินาฟาโซ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐของบูร์กินาฟาโซ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม 2564 

ความว่า ฯพณฯ นายร็อช มาร์ก คริสตีย็อง กาบอเร ประธานาธิบดีแห่งบูร์กินาฟาโซ กรุงวากาดูกู ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐของบูร์กินาฟาโซ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อ ความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบูร์กินาฟาโซสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวที่เกี่ยวข้อง