TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติรัฐกาตาร์

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติรัฐกาตาร์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติรัฐกาตาร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์

วันนี้( 18 ธ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ความว่า

เชค ตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ กรุงโดฮา ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์หม่อม ฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวกาตาร์

หม่อมฉันตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมั่นคง ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนา เพิ่มพูน ความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า และการลงทุนของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง