TNN online แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 23.30 น. คณะแพทย์ประจำพระองค์ ได้ถวายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ตามวาระปรกติ ผลการตรวจพบว่า ทรงติดเชื้อ มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง คณะแพทย์ ฯ ถวายการรักษาด้วยพระโอสถ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


สำนักพระราชวัง

17 ธันวาคม พทธศักราช 2565


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19ข่าวที่เกี่ยวข้อง