TNN online ในหลวง มีทรงพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.สาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง มีทรงพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.สาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีทรงพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.สาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีทรงพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.สาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม

วันนี้( 2 ม.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการที่ นายกาโรลอส ปาปูเลียส อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ความว่า 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก กรุงเอเธนส์ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายกาโรลอส ปาปูเลียส อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ผู้นำซึ่งเป็นทีเคารพยิ่งและได้รับการยอมรับในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้แก่ประเทศและประชาชนชาวเฮลเลนิก

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน ตลอดจนครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี และประชาชนชาวเฮลเลนิก ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้ 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง