TNN online “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์” WHOรณรงค์ วันเอดส์โลก2021

TNN ONLINE

Health

“ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์” WHOรณรงค์ วันเอดส์โลก2021

“ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”  WHOรณรงค์ วันเอดส์โลก2021

วันเอดส์โลก ปี 2021 WHO ได้กำหนดคำขวัญ “End inequalities. End AIDS” หรือ “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์” มีสาระสำคัญเพื่อมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการเข้าถึงผู้คนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง


HIV ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก แม้ว่าโลกจะมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สำคัญระดับโลกสำหรับปี 2020


ปี 2020 WHO ประเมินตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อ HIV มีอยู่ประมาณ 37,700,000 คนทั่วโลก ในจำนวนนี้ เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในปี 2020 มากกว่า 1,500,000 คน ขณะที่สัดส่วนของผู้ได้รับยาต้าน HIV ตลอดชีพแล้วนั้น คิดเป็น 73 % ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ส่วนผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวโยงกับเชื้อ HIV มีราว 680,000 คน  


ความแตกแยก ความเหลื่อมล้ำ และการละเลยสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งในความล้มเหลว ที่ทำให้ HIV กลายเป็นและยังคงเป็นวิกฤตด้านสุขภาพระดับโลก และปัจจุบัน โควิด-19 ก็ได้เพิ่มความไม่เท่าเทียมกันและการหยุดชะงักของการบริการ ทำให้ชีวิตของผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อเอชไอวีมีความท้าทายมากขึ้น


ทำให้วันเอดส์โลก ปี 2021 WHO จึงได้กำหนดคำขวัญ “End inequalities. End AIDS” หรือ “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”  มีสาระสำคัญเพื่อมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการเข้าถึงผู้คนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ซึ่ง WHO และองค์กรพันธมิตร อย่าง โครงการร่วมเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS กำลังเน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นเกี่ยวกับเชื้อ HIV 


พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำและประชาชนทั่วโลกรวมตัวกัน เพื่อเผชิญหน้ากับความไม่เท่าเทียมกันที่กำลังขับเคลื่อนโรคเอดส์ และเพื่อเข้าถึงผู้ที่ไม่ได้รับบริการที่เกี่ยวกับ HIV ที่จำเป็นในปัจจุบัน


ขณะเดียวกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ หรือ CDC จัดแคมเปญ Let’s stop HIV together ชวนทุกคนหยุดโรคเอดส์ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง HIV ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแบ่งปันเรื่องการป้องกันและรักษา บนโซเซียลมีเดีย พร้อมกับติดแฮชแท็ก #WorldAIDSDay #WAD2021 และ #StopHIVTogether เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปที่มา: 

https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021

https://www.unaids.org/en/2021-world-aids-day

https://www.cdc.gov/hiv/library/awareness/wad.html

ข่าวแนะนำ