TNN online วันนี้วันอะไร วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม

วันเอดส์โลกตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า 25 ล้านคนทั่วโลก

รู้หรือไม่ทุกวันที่ 1 ธันวาคมเป็น วันเอดส์โลก วันเอดส์โลกถือเป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งโรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักกันในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งโรคนี้ได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลกจนกระทั่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา


HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคและต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเวลาเจ็บป่วย


AID (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งโรคเอดส์ จะเกิดขึ้นเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวีบั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคต่างๆ ได้อีก จนเริ่มติดเชื้อหรือเกิดเป็นโรคต่างๆ


โรคเอดส์พบครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ป่วยชายรักร่วมเพศ โดยมีอาการป่วยเป็นปอดบวมจากเชื้อนิวโมซีสตีส แครินิอาย (Pneumocystis Carinii) ทั้งที่เป็นคนแข็งแรงมาก และไม่เคยใช้ยากดภูมิต้านทาน และจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า เซลล์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งจากการศึกษาย้อนหลังพบว่า โรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ. 2503 และต่อมาได้แพร่ไปยังเกาะไฮติ ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเซียรวมทั้งประเทศไทย

วันนี้วันอะไร วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ชาวฝรั่งเศสสามารถแยกเชื้อจากต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยและตั้งชื่อว่า Lymphadenopathy Assoiciated Virus หรือ LAV และในเวลาใกล้เคียงกันนายแพทย์ชาวอเมริกันสามารถแยกเชื้อจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยและตั้งชื่อว่า Human T cell Lymphotropic Virus Type III หรือ HTL V III จากนั้นนายแพทย์ชาวอเมริกันสามารถแยกเชื้อชนิดเดียวกันนี้และตั้งชื่อว่า AIDS related virus ซึ่งจากการศึกษาในเวลาต่อมาพบว่าเชื้อทั้ง 3 ตัวนี้น่าจะเป็นเชื้อตัวเดียวกัน จึงตกลงตั้งชื่อให้เป็นสากลว่า Human Immounodeficiency Virus (HIV)


สำหรับผู้ป่วยเอดส์รายแรกในประเทศไทยนั้นเป็นชายอายุ 28 ปี ซึ่งเดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาและมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยเริ่มมีอาการในปี พ.ศ. 2526 และได้รับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พบว่าปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis Carinii แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคเอดส์ จากนั้นจึงกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา


จากนั้นใน พ.ศ. 2527 ประเทศไทยเริ่มมีโรคเอดส์เกิดขึ้นตามรายงานครั้งแรก และในช่วง ปี พ.ศ. 2527 - 2533 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรกโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ


1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์

2. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ

3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ

5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ