TNN online WHO เร่งควบคุมการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์ก ในทวีปแอฟริกา

TNN ONLINE

World

WHO เร่งควบคุมการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์ก ในทวีปแอฟริกา

WHO เร่งควบคุมการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์ก ในทวีปแอฟริกา

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO พยายามเร่งควบคุมการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์ก (Marburg) ในแอฟริกา หลังพบผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายแรกในประเทศกินี

วันนี้ (15 ส.ค.64) เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกินี ซึ่งเป็นประเทศทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกา กำลังพยายามป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสมาร์เบิร์ก (Marburg) ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตรายแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม โดยผู้ป่วยที่ว่านี้เป็นชายในจังหวัดกูเครดูทางด้านใต้ของประเทศ

องค์การอนามัยโลก รายงานว่า ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตรายแรกในประเทศกินีดังกล่าวมีอยู่รวม 155 คน และขณะนี้สามารถระบุตัวได้หมดแล้ว เชื้อไวรัสมาร์เบิร์กกับไวรัสอีโบลานั้น อยู่ในตระกูลเดียวกันถึงแม้จะเกิดจากไวรัสต่างชนิดกันก็ตาม และลักษณะอาการจะคล้ายคลึงกันมาก โดยจะสามารถระบุอย่างแน่ชัดได้ด้วยการทดสอบผลในห้องทดลองเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสสองชนิดนี้ จะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอย่างรุนแรงคือตั้งแต่ร้อยละ 24-88 และขณะนี้ถึงแม้จะมีวัคซีนสำหรับโรคอีโบลาแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีวัคซีนและวิธีรักษาสำหรับไวรัสมาร์เบิร์ก

ก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสมาร์เบิร์กเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1967 โดยชายคนหนึ่งในเมืองมาร์เบิร์กของเยอรมนี ซึ่งติดเชื้อดังกล่าวขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศยูกันดา

ไวรัสมารเบิร์กมีลักษณะการแพร่เชื้อคล้ายกับโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ เพราะเชื่อว่ามีการแพร่จากสัตว์คือค้างคาวกินผลไม้สู่คน และการติดต่อระหว่างคนกับคนนั้นเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวหรือสารคัดหลั่งของร่างกาย และจากการแตะต้องของเหลวที่อยู่บนพื้นผิวและวัสดุต่างๆ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง