TNN online ประวัติฝีดาษและโรคฝีดาษลิงในไทย ย้อนตำนานฝีดาษ โรคโบราณที่คืนชีพอีกครั้ง

TNN ONLINE

Health

ประวัติฝีดาษและโรคฝีดาษลิงในไทย ย้อนตำนานฝีดาษ โรคโบราณที่คืนชีพอีกครั้ง

มาฟังความรู้เรื่องโรคฝีดาษในไทย กับผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ของโรคระบาดในสังคมไทย กรณีศึกษาไข้ทรพิษ ที่เคยศึกษาวิจัยเอาไว้ ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และยังเป็นนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับโรคระบาดเชิงวัฒนธรรมและสังคมในอดีต บอกเล่าถึงเรื่องราวโรคฝีดาษในประเทศไทย โรคโบราณที่คืนชีพกลับมาอีกครั้ง

มาฟังความรู้เรื่องโรคฝีดาษในไทย กับผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ของโรคระบาดในสังคมไทย กรณีศึกษาไข้ทรพิษ ที่เคยศึกษาวิจัยเอาไว้ ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และยังเป็นนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับโรคระบาดเชิงวัฒนธรรมและสังคมในอดีต บอกเล่าถึงเรื่องราวโรคฝีดาษในประเทศไทย โรคโบราณที่คืนชีพกลับมาอีกครั้ง


ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า ฝีดาษลิง เกิดจากไวรัสไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus เช่นเดียวกับไวรัสอีกหลายชนิด ได้แก่ ไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาษในคนหรือไข้ทรพิษ (variola virus) ไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีนป้องกันฝีดาษในคน (vaccinia virus) และฝีดาษวัว (cowpox virus)


ซึ่งเชื้อไวรัสฝีดาษลิงที่ว่านี้ พบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า ฯลฯ และที่สำคัญ คือคนสามารถติดโรคได้ ทั้งแบบจากสัตว์สู่คน และจากคนสู่คน ติดตาม TNN Health ผ่านช่องทางต่าง  ได้ที่ 

Website : https://www.tnnthailand.com/news/health/

Facebook : https://bit.ly/TNNHealthFacebook

Youtube : https://bit.ly/TNNHealthYoutube

TikTok : https://bit.ly/TNNHealthTikTok

Line @TNNHEALTH : https://lin.ee/MNckVHq

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/TNNHealthFacebook

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง