TNN online สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่

เริ่มวันนี้ เปิดขายชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท ผ่าน www.gpoplanet.com เบื้องต้นจำนวนวันละ 300 กล่อง จำกัดสิทธิ์การซื้อท่านละ 1 กล่อง ราคา 800 บาท

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ในราคาชุดละ 40 บาท โดยเปิดช่องทาง การจำหน่ายเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ซึ่งได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แล้ว พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้


วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ไปจนถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นจำนวนวันละ 300 กล่อง(กล่องละ 20 ชุด) จำกัดสิทธิ์การซื้อท่านละ 1 กล่อง ราคา 800 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 52 บาท)


สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่
สั่งซื้อออนไลน์ คลิกที่นี่
สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่


ทั้งนี้ เพื่อกระจายชุดตรวจดังกล่าวให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้มากขึ้นและในอนาคต องค์การฯจะมีการกระจายชุดตรวจ ATK โดยจำหน่ายผ่านร้านผู้จำหน่ายช่วงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย


จากผลการตอบรับโครงการ “ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เป็นอย่างดีจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก องค์การฯจึงเร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 2 ล้านชุด


สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) สาขายศเส สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาเทเวศร์ สาขารังสิต สาขากระทรวสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจะเปิดจำหน่ายไปจนถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และหลังจากที่องค์การฯได้จัดหาและสั่งซื้อมาเพิ่มในปริมาณที่เพียงพอแล้วจะสามารถเปิดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ต่อไป


สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ ชุดตรวจโควิด ATK 40 บาท www.gpoplanet.com เช็กเงื่อนไขที่นี่

ข่าวแนะนำ