TNN online เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง

เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง

รวมจุดเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง พร้อมเช็กเงื่อนไขของแต่ละที่ได้เลยที่นี่

ภาพจาก TNN ONLINE


ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ประกาศการให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose)

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พฤษภาคม 2564 จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่าน เพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้าและท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง

ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด

สถานที่รับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4

เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอสงวนสิทธิ์ งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย

ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้แจ้งทาง SMS ให้ทราบแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว

สามารถเข้ามารับบริการโดยนำหลักฐานเป็น SMS หรือข้อมูลการฉีดในแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อมายื่น

ไม่อนุญาตให้มีการวอล์คอินเข้ามาเพื่อลดความแออัด

เช็กที่นี่ รวมจุดเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง


"นนท์ booster"

จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AsteaZeneca (booster)

‼️ เงื่อนไข

1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

2. เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็มในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

3. ต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

-วันที่ 28 ก.ย. 64 จำนวน 3,000 คน

-วันที่ 29 ก.ย. 64 จำนวน 5,000 คน

-วันที่ 30 ก.ย. 64 จำนวน 5,000 คน

เปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontbooster/

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing


เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ท่านใดที่ต้องการฉีดวัคซีน astrazeneca กระตุ้นเข็ม 3 ท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านลิงค์ที่แนบมานี้ได้ทาง รพ.จะส่ง sms แจ้งเตือนเพื่อนัดวัน ให้ท่านมาฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรปราการ ( เฉพาะท่านที่เคยฉีด sinovac 2 เข็ม หรือ sinopharm เท่านั้น )

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdFQBz8som.../viewform...

นัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

สามารถตรวจสอบข้อมูล การนัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ผ่านทาง QR code ที่แนบมานี้ได้

ทาง รพ.ได้ทำการลงนัดให้ท่านที่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ครบ 3 เดือนก่อน และจะทยอยแจ้งวันนัดให้กับทุกท่านตามลำดับ ผ่านทาง sms

การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 รอบแรก จะเริ่มในวันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 1,400 คน

เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

ประกาศข่าวดีรับ Walk in สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่ 24 กันยายน 2564

เวลา 6.00 - 15.00 น. จำนวน 1,000 คิว

ฉีดวัคซีนกระตุ้น "เข็ม 3" ให้ประชาชน (ที่ได้รับ Sinovac ทั้งสองเข็มเท่านั้น และต้องฉีดวัคซีนห่างจากเข็มสอง

เป็นระยะเวลา 2 เดือน)

ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

** นำเอกสารจากหมอพร้อมหรือใบรับรองการได้รับวัคซีนมายื่น **

โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล วัคซีนเข็มกระตุ้น Booster Dose

สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จากรพ.นวมินทร์ 9 จะได้รับบริการ วัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 3)

รับบริการฉีดวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

เวลา 08.00-14.00 น.

เปิดจองช่องทางการจอง

Line: @vcovid หรือ https://lin.ee/yAhKoPI

โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนรับบริการ

เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้างโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

เปิดฉีดวัคซีนกระตุ้น แอสตร้า ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบ 200 คิว

***เงื่อนไขผู้ที่รับบริการ ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนแวค ครบจำนวนสองเข็ม ในช่วงวันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง เดือน 31 พฤษภาคม 2564 (พร้อมยื่นเอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนของทางหน่วยงานฉีดวัคซีนออกให้ หรือแสดงข้อมูลจากระบบหมอพร้อม)***

เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลบางเสาธง

โรงพยาบาลบางเสาธง เปิดบริการฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็มที่ 3

Walk-in AstraZeneca สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac มาแล้ว 2 เข็มเท่านั้น และต้องฉีดวัคซีนห่างจากเข็ม 2 เป็นระยะเวลา 2 เดือน แสดงหลักฐานจากหมอพร้อม ใบนัด หรือเอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีน

ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน

วันที่ 24 กันยายน 2564 ณ วัดบัวโรย

เวลา 7.00 น.-14.00 น.

จำนวน 500 คิว

เตรียมบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย
เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ขอเชิญฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล

ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ณ ศูนย์ฉีดเดอะมอลล์ บางกะปิ เวลา 9.00-14.00 น.

คุณสมบัติดังนี้

(1.) - ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

- หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

- ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มเสี่ยง และยังไม่เคยได้รับ วัคซีนมาก่อน ( จะได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 )

(2.) - ผู้ที่ครบกำหนดฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็ม 2

(3.) - สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac จาก รพ. นพรัตนราชธานี ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 และยังไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็ม 3 booster (เข็มกระตุ้น)

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้นได้ที่ลิงค์

https://tooprs.github.io/myliff/vaccine

เช็กที่นี่ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง