TNN online 'หมอธีระวัฒน์' เตือนระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า อย่าประมาทอาการหนักน้อยลง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

'หมอธีระวัฒน์' เตือนระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า อย่าประมาทอาการหนักน้อยลง

'หมอธีระวัฒน์' เตือนระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า อย่าประมาทอาการหนักน้อยลง

'หมอธีระวัฒน์' เตือนระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า อย่าประมาทอาการหนักน้อยลง และปล่อยให้มีการแพร่ระบาดไปเรื่อยๆต่อไป

ภาพจาก แฟ้มภาพ

วันนี้ (20ก.ย.64) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha โดยระบุว่า

ระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า

หมอดื้อ

เราต้องไม่ตายใจ..ว่าอาการหนักน้อยลง และปล่อยให้มีการแพร่เงียบๆไปเรื่อยๆต่อไปอีก

ลักษณะของการปล่อยให้มีการระบาดตามธรรมชาติและมุ่งก่อให้เกิดลักษณะของภูมิคุ้มกันหมู่ ที่เรียกว่า herd immunity โดยคนในพื้นที่มีการติดเชื้อมากกว่า 60% โดยคนที่มีอาการรุนแรงก็ตายไปหรือเข้าโรงพยาบาลอาการหนักไป

ดังที่เห็นในเขตมาเนาส์ ของเปรู

ซึ่งภายในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีการติดเชื้อเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลอย่างมากมาย แต่เมื่อถึงครึ่งปี พบว่าคนป่วยอาการหนักเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดและทำให้การรักษาวินัยส่วนบุคคล การรักษาระยะห่างล้มเหลวไปหมด...

ดังนั้น เกิดการระบาดเงียบๆมายังคนในพื้นที่นั้น จนกระทั่งไวรัสสายเพี้ยนพัฒนาขึ้นดังเช่น เป็นสายเปรูและในเดือนธันวาคมของปี 2563 จึงเกิดมีการระบาด อาการหนัก ในพื้นที่ดังกล่าวใหม่


ข่าวแนะนำ