TNN online เริ่มวันนี้! ฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ให้นักเรียน พร้อมแนะข้อมูลเตรียมตัวก่อน-หลังฉีด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มวันนี้! ฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ให้นักเรียน พร้อมแนะข้อมูลเตรียมตัวก่อน-หลังฉีด

เริ่มวันนี้! ฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ให้นักเรียน พร้อมแนะข้อมูลเตรียมตัวก่อน-หลังฉีด

เริ่มวันนี้! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้นักเรียนอายุ 10-18 ปี กลุ่มแรก เพื่อสร้างภูมิเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมแนะข้อมูลเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน-หลังฉีดวัคซีน

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (20ก.ย.64) ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า 20 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันเยาวชนแห่งชาติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “VACC 2 School” กลุ่มแรกจะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างภูมิเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ข้อแนะนำการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาฉีดวัคซีน

เข้าทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม)* และ บันทึก QR Code เพื่อนำมาเช็กอิน ณ วันฉีดวัคซีน

อย่าลืม!! นำหนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักเรียน(ถ้ามี)มาเพื่อยืนยันตัวตน

นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำให้เพียงพอ

ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดที่บ่งบอกสถานศึกษา แนะนำใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีด

มาถึงก่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 15 นาที (ตรวจสอบช่วงเวลานัดหมายของนักเรียนได้ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนไว้ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)


เริ่มวันนี้! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ให้นักเรียนอายุ 10-18 ปี


เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

ตรวจสอบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนแจ้งเข้าระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อรับทราบวัน-เวลา ในการเข้ารับวัคซีน (กรุณามาตรงตามเวลานัดหมาย)

เข้าทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู “สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม)* ภายหลังจากทำเรียบร้อยจะได้รับ QR Code ให้บันทึก QR Code เพื่อนำมาใช้เช็กอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

*หมายเหตุ: ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองผ่านปุ่มเมนูที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้ปกครองลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้นักเรียนนำมาในวันรับวัคซีน ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” (คลิก> https://bit.ly/3A25YWT)

ให้นักเรียน นอนหลับพักผ่อนก่อนวันฉีด ดื่มน้ำให้เพียงพอ หากมีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายดี

วันฉีดวัคซีน

เข้ารับการฉีดได้ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

ขั้นตอนที่ 1 Check In (เข้าศูนย์ฉีดตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย)

• แสดงบัตรประชาชน และบัตรนักเรียน

• แสดง QR Code

• ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนที่ 2 Covid Vaccine

รับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนข้างที่ไม่ถนัด

ขั้นตอนที่ 3 Observe

นั่งพักสังเกตอาการ 15 นาที หากไม่มีอาการกลับบ้านได้ทันที

หลังฉีดวัคซีน

• กลับบ้านพักผ่อนตามปกติ ไม่ควรวิ่ง หรือ ออกกำลังกายหนัก 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน

• อาการหลังฉีดวัคซีนในเด็กมักพบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ อาจมีโอกาสเจ็บ เลือดออก บวม ช้ำในจุดที่ฉีดยา หรือหน้ามืด การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยาพบได้น้อยมาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการส่ง SMS ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ณ วันฉีดวัคซีน, 1 วัน , 7 วัน และ 30 วันหลังฉีด

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการประสานกับทางสถานศึกษา เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป


เริ่มวันนี้! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ให้นักเรียนอายุ 10-18 ปี
ข่าวแนะนำ